میدان محمد رسول الله ( ص) شهر نافچ

دکتر سلیمان اسلامی شهردار شهر نافچ

تجهیز پارک لاله به تجهیزات بازی کودکان و ورزشی

 

سال 1399 سال جهش تولید

تکمیل رفیوژ ورودی شهر و المان شهری

 

بازدید کنندگان سایت